山城秋好正西风淅淅登高时候。

山城秋好,正西风淅淅,登高时候。

出自宋代姚述尧的《念奴娇(九日作)》

原文赏析:
山城秋好,正西风淅淅,登高时候。 

杖倚徘徊凝望处,翠叠万山如绣。

云绕禾场,烽沈戎马,田野欢声凑。

琴堂无事,何妨同泛香溜。

况有庭下黄花,遍河阳、尽把金钱铺就。

一坐簪缨谭笑里,尘脱风生清昼。

饮罢龙山,诗成彭泽,灏气森星斗。

醉归凝伫,美人时炷金兽。

老杜九日诗:“万国皆戎马,酣歌泪欲垂。

拼音解读
shān chéng qiū hǎo ,zhèng xī fēng xī xī ,dēng gāo shí hòu 。 

zhàng yǐ pái huái níng wàng chù ,cuì dié wàn shān rú xiù 。

yún rào hé chǎng ,fēng shěn róng mǎ ,tián yě huān shēng còu 。

qín táng wú shì ,hé fáng tóng fàn xiāng liū 。

kuàng yǒu tíng xià huáng huā ,biàn hé yáng 、jìn bǎ jīn qián pù jiù 。

yī zuò zān yīng tán xiào lǐ ,chén tuō fēng shēng qīng zhòu 。

yǐn bà lóng shān ,shī chéng péng zé ,hào qì sēn xīng dòu 。

zuì guī níng zhù ,měi rén shí zhù jīn shòu 。

lǎo dù jiǔ rì shī :“wàn guó jiē róng mǎ ,hān gē lèi yù chuí 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

姚述尧 [约公元一一七三年前后在世]字道进,华亭人。生卒年均不详,约宋孝宗乾道末前后在世。生平事迹不可考。工词,著有箫台公馀词一卷,《强村丛书》传于世。…详情