念奴娇(中秋携儿辈步月至极目亭寄怀子云兄)

念奴娇(中秋携儿辈步月至极目亭,寄怀子云兄)

作者:韩元吉朝代:宋代

念奴娇(中秋携儿辈步月至极目亭,寄怀子云兄)原文
去年秋半,正都门结束,相将离别。 

潋潋双溪新雁过,重见当时明月。

步转高楼,凄凉看镜,绿鬓纷成雪。

晚晴烟树,傍人飞下红叶。

还记江浦潮生,云涛天际,涌金波一色。

千里相望浑似梦,极目空山围碧。

醉拍朱阑,满簪丹桂,细与姮娥说。

倚风孤啸,恍然身在瑶阙。

念奴娇(中秋携儿辈步月至极目亭,寄怀子云兄)拼音解读
qù nián qiū bàn ,zhèng dōu mén jié shù ,xiàng jiāng lí bié 。 

liàn liàn shuāng xī xīn yàn guò ,zhòng jiàn dāng shí míng yuè 。

bù zhuǎn gāo lóu ,qī liáng kàn jìng ,lǜ bìn fēn chéng xuě 。

wǎn qíng yān shù ,bàng rén fēi xià hóng yè 。

hái jì jiāng pǔ cháo shēng ,yún tāo tiān jì ,yǒng jīn bō yī sè 。

qiān lǐ xiàng wàng hún sì mèng ,jí mù kōng shān wéi bì 。

zuì pāi zhū lán ,mǎn zān dān guì ,xì yǔ héng é shuō 。

yǐ fēng gū xiào ,huǎng rán shēn zài yáo què 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

作者介绍

韩元吉 韩元吉(1118~1187),南宋词人。字无咎,号南涧。汉族,开封雍邱(今河南开封市)人,一作许昌(今属河南)人。韩元吉词多抒发山林情趣,如〔柳梢青〕云淡秋云、〔贺新郎〕病起情怀恶等。著有《涧泉集》、《涧泉日记》、《南涧甲乙稿》、《南涧诗余》。存词80余首。…详情